Popis projektu

BEZPEČNOSTNÍ APLIKACE

Pomocí plastové podlahy je možno realizovat celou řadu bezpečnostních prvků ve všech oblastech použití systému.

Do povrchu je možné vložit barevně odlišené prvky (pruhy, šipky, rastry) pro vyznačení průchodů, komunikačních tras, nebezpečných zón a současně je možno vytvořit naváděcí systém v budovách odlišením barvy podlahy nebo vytvořením barevných vodících pruhů.

Barevně je možné značit také různé sektory v halách, ve skladech a na průmyslových provozech. Vhodná volba barev zvyšuje bezpečnost a současně má vliv na hygienu práce.

Pro požadavky bezpečného opuštění budovy nebo navádění ve tmě slouží speciální prvky, které se vloží do standardní podlahy. Za světla absorbují energii a ve tmě svítí.