Popis projektu

PODLAHA PRO PRODEJNY A SKLADOVACÍ PROSTORY

Použití plastové podlahy v prodejních a skladovacích prostorech je ideálním povrchem pro aplikace se zvýšenou frekvencí pohybu osob a manipulační techniky.

Prach a pevné nečistoty propadají děrovaným povrchem a tím, že padají pod podlahu,  je povrch této podlahy po celý den čistý a není nutné ji neustále stírat. Současně se prach nevíří a neroznáší dále. Instalovaný systém zlepšuje také teplotní a protihlukové vlastnosti podlahy a snižuje prašnost. V prostorech,  kde lidé celé dny trvale stojí (sklady, prodejní a výdejní místa apod.) zlepšuje systém prokrvení dolních končetin a výrazně snižuje únavu. Díky náběhovým rampám a rohům zajišťuje bezpečný vstup na pracoviště i pohyb manipulační techniky. Plastová podlaha současně chrání předměty proti poškození při jejich pádu na zem.

S ohledem na odolnost a životnost systému je pro použití v prodejních a skladovacích prostorech ideální. Na rozdíl od klasických krytin v rolích, které se velmi rychle na exponovaných místech opotřebí a nenávratně zničí, je u podlahového systému možno při poškození vyměnit pouze poškozené části. Spojovací prvky nejsou součástí modulů, takže při poškození spojky se jednoduše spojka vymění.

V případě aplikace do starších prostorů je možno použitím plastové podlahy výrazně zmodernizovat prostory v minimálním čase a bez náročných stavebních prací. U instalace v pronajatých prostorech je podstatně výhodnější použít plastový podlahový systém, než klasickou dlažbu či jinou stabilní krytinu. V případě ukončení nájmu je velmi snadné systém demontovat a umístit ho do nových prostorů.