Popis projektu

PODLAHA PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

Použití systému GripTil na pracovištích a skladech v průmyslu přináší celou řadu výhod. Předností je vytvoření funkčního a estetického povrchu, který si uchovává své vlastnosti po dlouhou dobu. Základní vlastnosti pro aplikaci v průmyslu jsou tyto.

 • protiskluzový povrch
 • snížení hluku a prašnosti
 • ochrana proti vibracím
 • tepelná izolace pracoviště
 • odvod kapalin pod povrchem podlahy
 • ochrana předmětů při pádu na podlahu
 • bezpečnost – barevné značení sektorů, zón a okrajů

Hlavní oblasti aplikace plastového podlahového systému v průmyslu.

 • pracoviště kolem strojů a zařízení
 • podlahy v dílnách a kancelářích na provozech
 • skladovací a manipulační prostory
 • čistící zóny
 • montážní jámy

Plastová podlaha je protiskluzová  a také tepelně izoluje. V místech, kde je předpoklad znečistění podlahy olejem nebo jinou kapalinou montážní jámy, okolí mycích stolů apod. se uplatní protiskluzové vlastnosti podlahy. Kapalina je odváděna systémem kanálků pod povrchem podlahy.

Plastová podlaha rovněž velmi dobře chrání před poškozením při pádu nejrůznější předměty a nářadí, které se mohou rozbít, nebo kdy jejich poškození způsobí škodu.

Velmi důležitou vlastností podlahového systému je také jeho vliv na zdraví pracovníků. Systém zlepšuje teplotní a protihlukové vlastnosti podlahy a snižuje prašnost. Na pracovištích, kde zaměstnanci trvale stojí, zlepšuje systém prokrvení dolních končetin a výrazně snižuje únavu. Díky své pružnosti také ochraňuje proti vibracím, takže je vhodné ji aplikovat na pracoviště pro obsluhu strojů emitujících vibrace.

V neposlední řadě dochází ke zlepšení estetiky prostoru, pracoviště působí trvale čistým a upraveným dojmem. Barevným značením sektorů a zón je možné realizovat požadavky na zvýšení bezpečnosti práce.

Po podlaze je možné jezdit běžnou manipulační technikou, jako jsou paletové a vysokozdvižné vozíky. Vždy je však nutné předem ověřit předpokládané zatížení podlahy.

Při instalaci na nepoškozený podklad stačí na místo jednoduše položit podlahový systém. V případě aplikace do starších prostorů je možno použitím této podlahy výrazně zmodernizovat povrchy v minimálním čase a bez náročných stavebních prací. Před pokládkou by měl být povrch nahrubo vyrovnán a ošetřen proti prašnosti. Díky rovným náběhům a rohům je možno zajistit bezbariérové přístupy a průjezd manipulační technikou. Podlahový systém je možno použít buď po celé ploše, nebo pouze v určitých místech pro zlepšení podmínek na pracovišti. Podlahu je možné barevně kombinovat, do plochy je možno zakomponovat logo,  barevné značení zón, naváděcí systém apod. Pokud dojde k poškození, je možné vyměnit pouze určitý segment, bez nutnosti rozebírat větší část podlahy.